Naar het menu

/// Nieuws

/// Let op met opzegging van een arbeidsovereenkomst tijdens proeftijd!

28-05-2013

Een foutje met de opzegging van een arbeidsovereenkomst op grond van een proeftijdbeding kwam een werkgever recentelijk duur te staan.

Lees meer...

/// Berekenmethode kinderalimentatie is gewijzigd

16-05-2013

Met ingang van 1 april 2013 gelden nieuwe richtlijnen voor het berekenen van kinderalimentatie. De voornaamste verandering is de invoering van een draagkrachttabel waarmee vastgesteld kan worden hoeveel ouders na een scheiding kunnen bijdragen aan de kosten van de kinderen.

Lees meer...

/// Wegcontracteren aanbestedingsbeginselen door private aanbesteders

14-05-2013

Private aanbesteders, die dus niet gekwalificeerd kunnen worden als aanbestedende diensten in de zin van de aanbestedingswet, hebben de mogelijkheid om in het geval zij kiezen voor een aanbesteding de toepasselijkheid van fundamentele beginselen van het aanbestedingsrecht uit te sluiten in de aanbestedingsdocumenten.

Lees meer...

/// “Past performance en aanbestedingen”

07-05-2013

Met een recente uitspraak (HvJEU 13 december 2012, zaaknummer C-465/11) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie de mogelijkheid geboden om inschrijvers bij een aanbesteding op basis van “past performance” uit te sluiten.
Uitgangspunt daarbij is artikel 45, lid 2, sub d van de Algemene Richtlijn (“ernstige fout in de beroepsuitoefening”).

Voor de beoordeling of sprake i

Lees meer...

/// Ontslagvergoeding na twee jaar ziekte?

23-04-2013

Na twee jaar ziekte kan de werknemer ontslagen worden. De werkgever kan dan kiezen voor de ontslagroute van het UWV (ontslagvergunning aanvragen) of ontbinding van de arbeidsovereenkomst vragen bij de kantonrechter.

Meestal kiest de werkgever in dit soort gevallen voor de ontslagroute van het UWV.

Lees meer...

/// Geld terug bij vastgelopen motor tweedehands auto na 250 km

17-04-2013

Ook bij de aankoop van een tweedehands auto mag je verwachten dat de motor in ieder geval binnen een termijn van 6 maanden na aankoop geen gebreken vertoont. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in zijn arrest van 19 maart 2013 het vonnis van de rechtbank Zwolle-Lelystad van 2 november 2011 bekrachtigd.

Lees meer...

/// Rechtszekerheid van verdachte in het geding door aannemen van nieuwe wet!

12-04-2013

Verdachten die zijn vrijgesproken van een ernstig geweldsmisdrijf met de dood tot gevolg, kunnen opnieuw worden vervolgd. Er moet dan wel nieuw bewijs zijn. Met een nipte meerderheid stemde de Eerste Kamer in met deze wet (de Wet herziening ten nadele).

Lees meer...

/// Klachtencommissie Aanbestedingsgeschillen per 1 april 2013

18-03-2013

Op 1 april a.s. wordt de nieuwe Aanbestedingswet van kracht. Een van de nieuwigheden van deze wet is de installatie van de Commissie van Aanbestedingsexperts. De Commissie heeft tot doel onafhankelijk advies te geven naar aanleiding van klachten over aanbestedingen. Aan het inschakelen van de Commissie zijn voor marktpartijen geen kosten verbonden. Partijen kunnen zelf klagen.

Lees meer...

/// Mr. Abma walks the line met de contrabas

28-02-2013

Klik op onderstaand PDF-bestand voor het artikel dat is gepubliceerd in het Friesche Dagblad d.d. 27 februari 2013.

Lees meer...

/// Kan je zwijgrecht tegen je gebruikt worden?

20-02-2013

Een verdachte van een strafbaar feit kan zich tijdens een verhoor door de politie of tijdens een zitting bij de rechtbank op zijn zwijgrecht beroepen. Het zwijgrecht volgt uit artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering en komt er, kortgezegd, op neer dat niemand kan worden gedwongen om tegen zichzelf te getuigen of een bekentenis af te leggen.

Lees meer...