Naar het menu

/// Goedkeuring inschakeling onderaannemers (paragraaf 6, lid 26 UAV 2012)

Op grond van de wet mag de aannemer het (gehele) werk onder zijn leiding door anderen laten uitvoeren (art. 7: 751 BW). Aannemers maken vaak gebruik van deze bevoegdheid en treden in dat geval zelf op als hoofdaannemer. Zonder afwijkende regeling in de aannemings­overeenkomst kan de aannemer dus onderaannemers selecteren en aan het werk zetten. In het voortraject is het overigens gebruikelijk om prijzen bij onderaannemers op te vragen en vaak worden toezeggingen aan onderaannemers gedaan voor het geval de hoofdaannemer de opdracht daadwerkelijk binnenhaalt.

In de UAV 2012 is van art. 7:751 BW afgeweken. Wanneer de hoofdaannemer bepaalde onderaannemers wil inschakelen voor een werk heeft hij daarvoor de schriftelijke goedkeuring van de directie nodig (of van de opdrachtgever zelf als er geen directie wordt gevoerd). Overigens was dit onder de UAV 1989 niet anders. Wel is nu expliciet geregeld dat de directie de goedkeuring niet op onredelijke gronden mag weigeren. Van de directie mag in voorkomend geval worden verwacht dat zij (schriftelijk) motiveert wat de redelijke gronden voor de weigering zijn.

Een redelijke grond is niet dat de directie/opdrachtgever goede ervaringen heeft met een andere partij en die liever het betreffende onderdeel van het werk wil laten uitvoeren. Een opdrachtgever moet daar in de contractsfase al mee komen, zodat de hoofdaannemer met die voorkeur rekening kan houden bij het doen van zijn aanbod, dan wel gemotiveerd kan aangeven waarom hij met die voorkeur geen rekening wil houden. 

De Boer & Egberts Advocaten (DBE) is een gedreven team dat zijn juridische expertise graag inzet voor kleine en grote bedrijven. Het team adviseert u over alle juridische kwesties die in uw organisatie aan de orde komen.