Naar het menu

/// Kinderalimentatie en eigen inkomsten kind

Deze week kregen we opnieuw vragen over kinderalimentatie en de mogelijkheid tot verrekening van eigen inkomsten van het kind.

Indien kinderen onder de 18 jaar een bijbaantje hebben naast hun school/opleiding, heerst de opvatting dat deze kinderen de verdiensten zelf mogen behouden en dat de verdiensten niet in mindering op het bedrag aan kinderalimentatie kunnen worden gebracht. Immers uit artikel 1:392 BW volgt dat ouders verplicht zijn tot het verstrekken van levensonderhoud jegens hun minderjarige kinderen onafhankelijk van de vraag of sprake is van behoeftigheid.

Indien kinderen ouder zijn dan 18 jaar kunnen de eigen verdiensten wel degelijk in mindering worden gebracht op het bedrag aan kinderalimentatie (vanaf 18 jaar ook wel bijdrage jong meerderjarige genoemd). Op het moment dat het kind/de jong meerderjarige 21 jaar wordt, eindigt de bijdrageplicht, uitzonderingen daargelaten.

Is een kind echter jonger dan 18 jaar en geniet deze een substantieel eigen inkomen, denk hierbij bijvoorbeeld aan een leer/werkproject, dan kan dit eigen inkomen van invloed zijn op de omvang van de behoefte van het kind aan kinderalimentatie en reden zijn om de hoogte van de bijdrage aan te passen.

De Boer & Egberts Advocaten (DBE) is een gedreven team dat zijn juridische expertise graag inzet voor kleine en grote bedrijven. Het team adviseert u over alle juridische kwesties die in uw organisatie aan de orde komen.